Prediction of therapy - interleukin 28B genotype

Nowość!

ZNACZENIE INTERLEUKINY 28B W TERAPII WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

1. Wirusowe zapalenie wątroby typu C

 • obiektywnym kryterium rozpoznania ostrego zapalenia wątroby typu C jest wystąpienie u osoby wcześniej monitorowanej w kierunku tego zakażenia lub po ekspozycji na zakażenie HCV jego wykładników:
  • HCV RNA
  • zwiększona aktywność ALT
  • przeciwciała anty-HCV

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRZECIWCIAŁA ANTY-HCV POJAWIAJĄ SIĘ NIEKIEDY PO
DŁUGIM OKRESIE OD EKSPOZYCJI LUB WOGÓLE NIE WYSTĘPUJĄ

 • warunkiem rozpoznania przewlekłych chorób o etiologii HCV jest utrzymywanie się HCV RNA przez co najmniej 6 miesięcy w surowicy, tkance wątrobowej lub komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej u osoby z wykładnikami choroby wątroby lub z pozawątrobową manifestacją tego zakażenia
 • genotyp HCV jest silnym, niezależnym czynnikiem prognostycznym skuteczności leczenia.Oznaczanie genotypu HCV jest niezbędne przed wyborem schematu leczenia, a także głównym parametrem branym pod uwagę przy ustalaniu czasu trwania leczenia (zakażenie genotypem 1 i 4 wiąże sie z gorszą skutecznościa terapii).
 • badanie ilościowe HCV wykonuje się u chorych przed kwalifikacją do terapii oraz w celu oceny jej wczesnej skuteczności (RVR – szybka odpowiedź wirusowa, cEVR – pełna wczesna odpowiedź wirusowa, pEVR – częściowa wczesna odpowiedź wirusowa)
 • ważnym badaniem przed rozpoczęciem terapii jest oznaczenie genotypu interleukiny 28B (IL 28B) jako istotnego czynnika determinującego

2. Leczenie w chronicznym zapaleniu wątroby typu C

 • standardem leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dorosłych, podobnie jak u dzieci po 3. roku życia, jest terapia skojarzona PegINF-α i rybawiryną
 •  celem leczenia jest niewykrywalność RNA HCV we krwi 24 tygodnie po zakończeniu terapii. Stan taki nazywany jest trwałą odpowiedzią wirusologiczną (ang. sustained viral response – SVR).
 • leczenie uważa się za skuteczne, jeśli po 24 tygodniach od jego zakończenia nie stwierdza się obecności HCV RNA w surowicy (SVR – trwała odpowiedź wirusowa).
  Osiągnięcie trwałej odpowiedzi wirusologicznej daje prawie stuprocentową gwarancję wyleczenia.

  Zalecenia dotyczące czasu leczenia można zobaczyć >tutaj< / zgodnie z zarządzeniem Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011r.

3. Jakie mogą być skutki uboczne stosowania terapii skojarzonej alfa:

 • zespł grypopodobny — ból głowy, gorączka, astenia (obniżenie sił witalnych organizmu, osłabienie) bóle stawowo-mięśniowe
 • supresja szpiku kostnego — leukopenia (obniżenie ilości leukocytów), neutropenia, trombocytopenia (małopłytkowość)
 • miejscowe odczyny zapalne (w miejscu wykonania zastrzyku)
 • brak apetytu, spadek masy ciała
 • zaostrzenie chorób autoimmunologicznych
 • retinopatia (uszkodzenie wzroku)
 • zaburzenia funkcji tarczycy (nadczynność, częściej niedoczynność, zapalenie Hashimoto)
 • zaburzenia neuropsychiatryczne — depresja (3–44% leczonych), stany lękowe, drażliwość, zmęczenie
 • łysienie
 • problemy skórne

4. Jakie czynniki mają wpływ na przebieg leczenia?

 • genotyp wirusa
 • genotyp interleukiny IL28B
 • niska wiremia (mniej niż 600 tys. IU/ml)
 • rasa
 • stadium włóknienia wątroby
 • oporność na insulinę
 • stłuszczenie wątroby
 • niewydolność nerek

5. Co to jest genotypowanie interlukiny 28B (IL28B)?

Interleukina 28B jest genem, który odgrywa istotną rolę w immunologicznej odpowiedzi przeciwwirusowej. Jak wykazano dotychczas, zmienność genetyczna genu IL28B jest najsilniejszym zidentyfikowanym czynnikiem determinującym kontrolę zakażenia HCV. Badanie określa, czy w genie interleukiny 28B występują mutacje, wiążące się ze słabszą odpowiedzią na leczenie terapią skojarzoną.
W laboratorium REX Company S.A. można oznaczyć dwie mutacje w genie interleukiny 28B:

 • polimorfizm rs12979860 (SNP C/T)
 • polimorfizm rs8099917 (SNP T/G)

6. Jakich informacji dostarcza badanie polimorfizmów interleukiny 28B (IL28B)?

Badanie w kierunku oznaczenia polimorfizmów interleukiny 28B powinno być wykonane przed rozpoczęciem terapii. Genotypowanie IL28B daje przede wszystkim możliwość prognozowania odpowiedzi na leczenie terapią skojarzoną oraz pozwala określić czas trwania terapii skojarzonej.
W przypadku pacjentów u których określono genotyp 1 HCV, badanie może pomóc podjąć świadomą decyzję kiedy rozpocząć leczenie.

7. Kto powinien wykonać badanie?

Badanie powinien wykonać każdy pacjent:

 • u którego zdiagnozowano chroniczne zapalenie wątroby typu C
 • przed wyborem schematu leczenia
 • u którego określono genotyp 1 HCV
 • u którego odpowiedź na leczenie terapią skojarzoną jest zła

8. Jak wykonać badanie w kierunku polimorfizmów interleukiny 28B?

Aby wykonać badania w kierunku oznaczenie interleukiny 28B należy:

Istnieje możliwość wykonania badania z krwi pełnej (EDTA). W tym przypadku prosimy o kontakt z działam obsługi klienta Rex Comapny S.A. pod nr tel. 71 373 56 57.

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Ogólnopolskie Centrum Genetyczne Rex Company S.A.
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Ogólnopolskie Centrum Genetyki REX Company S.A. All rights reserved. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy